T.C.
İNEGÖL
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih    : 07.08.2012
Sayı     : 30/12-714                                                                                                               
Konu   : Yönetim Kurulu üyeleri – Müdürler Hakkında.

Sayın İLGİLİ;
Bilindiği üzere 6103 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinde aynen;  

            “MADDE 25- (1) Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam ederler. Ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişinin, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekir. Tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde de aynı üç aylık süre içinde Türk Ticaret Kanununun 623 üncü maddesi hükmünün gereği yerine getirilir. Anonim şirketlerde Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca seçim yapılan durumlarda, anılan Kanunun 359 uncu maddesindeki şartları taşıyan yönetim kurulu üyelerinin seçilmeleri şarttır. Görevdeki yönetim kurulunun görevinin sona ermesinden sonra seçilecek üyelerin, anılan 359 uncu maddedeki şartları taşımaları zorunludur. Denilmektedir.

            Konuyu örneklemek gerekirse;

            ABC Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu 3 kişiden oluşmaktadır ve bu kişiler şirketin 01 Mart 2012 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bu durumda, seçilen kişiler görevlerine 01 Mart 2015 tarihine kadar devam edebileceklerdir. Seçilen yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçı şirketin tüzel kişi ortaklarını temsilen seçilmiş iseler bu durumda bu kişilerin 1 Ekim 2012 tarihine kadar istifa etmeleri gerekmektedir. İstifa suretiyle boşalan kişilerin yerine de şirket genel kurulunca ya şirket ortağı olan tüzel kişi ya da başkaları seçilmelidir.

            Buna göre mevcut şirketiniz anonim şirket ise; halen görevde olan yönetim kurulu üyeleri arasında tüzel kişi ortaklığı temsilen seçilmiş olan gerçek kişi üyelerin görevden ayrılarak yeniden yönetim seçimi tescil ve ilan için 01 Ekim 2012 tarihine kadar Müdürlüğümüze başvurmanız gerekmektedir.

            Yine mevcut şirketiniz Limited Şirket ise; tüm ortaklarınızın hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve temsil etmesi durumunda 01 Ekim 2012 tarihine kadar yeni müdür atama tescil ve ilan işlemi için Müdürlüğümüze başvurmanız gerekmektedir.

            Gereği bilgilerinize rica olunur.            Mustafa ŞENTÜRK
            Ticaret Sicili Müdürü


Süleymaniye Mahallesi 108. Sokak No:24  (O.S.B. 1.Cadde) İnegöl/BURSA           Ayrıntılı bilgi için irtibat: (Dahili:141)
Telefon: (0 224) 714 82 60 (Dahili:140-141-142)     Faks: (0 224) 714 94 60            Ali Osman ADIGÜZEL Müdür Yrd.
e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   Elektronik Ağ: www.itso.org.tr

 

27444 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ'e göre, Sermayeleri 50 bin Türk Lirası'ndan az olan Anonim Şirketler ile 5 bin Türk Lirası'ndan az olan Limited Şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31 Aralık 2011 tarihi mesai bitimine kadar Odamız Ticaret Sicili Memurluğu'na müracaat ederek Sermaye Artırımlarını tescil ve ilan ettirmeleri gerekmektedir.

Bilgi için İnegöl Ticaret Sicili Memurluğu
Tel: 0 224 714 82 60 Dahili:141 - 142
 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama