2017/4 sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 06.06.2018 tarihinde yürürlüğe girdi.

Ekonomi Bakanlığının "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" 06.06.2018 tarihli 30443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, ayçiçeği tohumunun "çerezlik" olanlarına ilişkin birim gümrük kıymeti yeniden belirlendi.

Buna göre, 1206.00.91.00.11 ve 1206.00.99.00.11 GTİP kodunda (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) yer alan ayçiçeği tohumunun "çerezlik" olanlarına yönelik birim gümrük kıymeti ton başına 1.500 Dolar'dan 2.500 Dolar'a yükseltildi.

Daha önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış söz konusu eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 45 gün içinde tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanının verilmesi halinde eski tebliğ hükümleri uygulanacak.

TEBLİĞLER:
2017/4 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız.
2017/4 Sayılı Tebliğ (Eski Tebliğ) için tıklayınız.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama