7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun getirdiği avantajlar hakkında Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanunla;   

  • İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,
  • Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları,
  • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,
  • Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi,
  • Geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar,
  • İşletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı,
  • Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi,
  • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması,
  • 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma,


gibi çok önemli imkânlar getirilmiştir.

Kanunun getirdiği avantajlar hakkında Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Odamız üyelerine 21.06.2018 Perşembe günü saat 16:00'da Odamız Konferans salonunda bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya tüm üyelerimiz davetlidir.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama