İlgi: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin 29.09.2015 tarihli ve 72180796/419 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin (TOBB ETÜ-SEM) 2006 yılından beri Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği 500’den fazla eğitimle yaklaşık 22.500 kişiyi sertifikalandırdığı belirtilmiştir. Önümüzdeki aylar içerisinde “Finansçı Olmayanlar İçin Finans Uzaktan Eğitim Programı” ile “Sertifikalı Kamu İhale Uygulamaları Kursu” açılacağı bildirilmiştir.

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Uzaktan Eğitim Programı; Finansal Yönetimin Amacı ve Faaliyetleri, Finansal Araçlar, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolar Analizi, Temel Finans Matematiği, Bütçeleme, Finansal Kuruluşlar, Finansman Kaynakları, İşletme Sermayesi Yönetimi, Dış Ticaretin Finansmanı, Finansal Teknikler, Finansal Piyasalar, Proje Değerlemesi, Risk Yönetimi, Portföy Optimizasyonu ve Kurumsallaşma - Kurumsal Yönetime Geçiş konularını içermektedir. Dersler hafta içi üç akşam 19.30 - 21.00 saatleri arasında canlı olarak gerçekleştirilecektir. Katılımcılar dersleri canlı olarak internet üzerinden takip edecek ve eğitmenlerimize sorularını ders esnasında yöneltebileceklerdir. Canlı dersi kaçıran katılımcılar kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme girerek dersleri daha sonra izleme imkanı bulabilmektedirler. Eğitim sonunda internet üzerinden yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir. Eğitim kontenjanı 50 kişi ile sınırlıdır.

Sertifikalı Kamu İhale Uygulamaları Kursu ise; 22-28 Kasım 2015 tarihlerinde Bellis Deluxe Hotel Belek - Antalya’da gerçekleştirilecektir. Bilindiği üzere, İhale Hukuku ve ihale süreci, hukukun değişik disiplinleri ile etkileşim içerisinde olması ve usul ve şekil kurallarının çok ön planda olması sebebiyle kapsamlı, karışık ve özel uzmanlık gerektiren bir alandır. İhale hukukunun temel dinamikleri, özel hükümleri, usul ve şekil kuralları özümsenmeden ihalelere katılım durumunda, ihale sürecinde ihale dışı bırakılmanın yanı sıra teminatın gelir kaydedilmesi, ihalelere katılmaktan yasaklanılması, kamu davası açılması gibi birçok sıkıntılarla karşılaşılmaktadır.

İhale sürecinde herhangi bir nedenle ihale dışı kalmanın doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Doğrudan etkisi; ihalede olası elde edilecek kârdan yoksun kalınmasıdır. Dolaylı etkisi ise özellikle ihale sürecinde elde edilen iş deneyim belgelerinde kendini göstermektedir. Elde edilecek yüksek miktarlı bir iş deneyimi ile sektördeki yarıştan kopmamak ya da belli büyüklükteki ihalelere katılımın anahtarı olacak bir yeterliğe kavuşabilmek mümkündür. Kursun içeriği; ihalelere katılım, tekliflerin değerlendirilmesi, doğrudan temin uygulamaları, fiyat farkı kararnamesi, ihalelere katılmaktan yasaklama, hakkında kamu davası açılanların ihalelere katılımına ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler ile ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarına ilişkin olarak Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklikler dikkate alınarak düzenlenmiştir. Kontenjan sınırlı olması nedeniyle kayıtlarda başvuru tarihi dikkate alınacaktır. Son başvuru tarihi 9 Kasım 2015 Pazartesi olarak belirlenmiştir.

Kurs sonunda internet üzerinden yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılar, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından verilecek olan sertifikaya hak kazanacaktır.

Söz konusu eğitimleri hakkında detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EK: TOBB ETÜ-SEM Eğitim Programları Hk.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama