Uluslararası arenada ülkemizin daha üst seviyede temsil edilmesi için çalışmalarına yön veren Türk Standartları Enstitüsü, ulusal ve uluslararası standart hazırlama faaliyetlerine katılımının sağlanması, önem ve farkındalığa dikkat çekmek için projeler üretmekte ve bu üretilen projeleri siz değerli sanayicilerimizle birlikte yürütme kararlığındadır.

Bilindiği üzere CEN, CENELEC, ISO ve IEC Teknik Komitelerinde, standart hazırlama süreçlerinde ülkemizi istenilen ve arzulanan seviyede temsil edilmemektedir.

Bu hususta Türk Standartları Enstitüsünce düzenlenecek olan;

  • Standardizasyon Genel Bakış ve Eğitim Sürecinde Standardizasyon
  • Sanayide Standardizasyon
  • Standardizasyonun İşletmelere Sağladığı Faydalar
  • Standardizasyonun Uygunluk Değerlendirmedeki Rolü
  • KOBİ’lerin Standardizasyondaki Önemi

ana başlıklarından oluşan “Standardizasyonun Milli Ekonomiye Fayları” konulu panele tüm üyelerimiz davetli olup, katılım öncesi teyit verilmesi gerekmektedir.

LCV: 0224 243 8000
Didem KARAÇENGEL (1027)
Afşin SELİM (1007)

Panel Duyuru Afişi

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama