06.12.2012 Perşembe günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında Bursa Almira Otel'de İş Sağlığı ve iş Güvenliği Kanunu konulu tanıtım semineri düzenlenecektir. İlgili üyelerimizin bilgilerine sunulur.

 

İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi tarafından 19.11.2012 - 30.11.2012 tarihleri arasında ustalık belgesi sahibi her meslekten kursiyerin Mesleki Eğitim Merkezine müracaat ederek katılabileceği usta öğrenci kursu açılacaktır.

Açılacak olan usta öğrenci kursu 10 gün süreyle akşam 18:30 - 21:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin:
İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Tel: 0224 715 00 25

 

İlgi: T.C. İnegöl Kaymakamlığı Dörtçelik Teknik ve Endüstüri Meslek Lisesi Müdürlüğünün 11.10.2012 tarih ve 1384 sayılı yazısı,

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun'un 30.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Çalışanların Eğitimi" başlıklı 17.maddesinin 3.fıkrasında "Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yine ilgi Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmelik (16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete) ekinde yer alan çizelgede de ağır ve tehlikeli işlerin sektörel bazda dökümü verilmiştir. Bununla birlikte ilgi Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğin (31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazete) "Mesleki Eğitimin Belgelendirilmesi" başlıklı 6.maddesinde neler olacağı konusunda gerekli açıklama mevcuttur.

Yukarıda yapılan açıklamaların ve eğer ihtiyaç varsa firma bazında bu eğitimlerin Dörtçelik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünce verileceği bildirilmiştir.

 

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler için mesleki yeterlilik kursu verilmesi hususunda Odamız ve Şehit Jandarma Komando Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi arasında protokol düzenlenmiştir. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamındaki işletmelerin çalışanlarına mesleki yeterlilik eğitimi aldırması yasal zorunluluktur. Söz konusu mesleki yeterlilik eğitimi kursları 32-40 saat olarak düzenlenmekte olup Odamız üyelerine makul fiyatlara sağlanmaktadır.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin mesleki yeterliliklerini belgelendirmek için aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları gerekmektedir:

  • 3308 sayılı Kanuna göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğrencilik belgelerinden birisi,
  • 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinin (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgesi,
  • 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 inci maddesinin (g) ve (i) bentlerine göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi,
  • 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,
  • Yukarıda sayılanların dışında kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
  • Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler.

Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 105/d Maddesinde ağır ve tehlikeli işlerde mesleki eğitim almamış işçi çalıştıran işveren ve işveren vekiline idari para cezası uygulanacağı belirtilmektedir.

Eğitimler Hakkında Detaylı Bilgi için
Şehit Jandarma Komando Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi
Yiğitler Mh. Otosansit Sanayi İçi 21. Sk. No:2 Yıldırım/Bursa
Tel: 0224 342 70 26 - 27
Faks: 0224 342 70 29
E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama