iran

İran Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıda, 29 - 30 Nisan 2009 tarihlerinde İran'ın Doğu Azerbaycan Eyalati'nin Tebriz kentinde, Uluslararası Yatırım Fırsatları Kongresi düzenleneceği bildirilmektedir.

Kongre gündemi Sanayi, Maden, Tarım ve dönüşüm sanayi, Hizmet ve Turizm, Enerji, Yol ve Taşımacılık konuları üzerindedir.

Kongreye katılmak isteyenlerin 30 Mart 2009 tarihine kadar +98 411 3816218 faks numarası veya Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta adresi vasıtasıyla organizatöre bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 14.07.2011 tarih ve 0411/17171 sayılı yazısı.

İLGİ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 05.07.2011 tarih ve 720/1871-1524-8274 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ile ekinde yer alan Dışişleri Bakanlığı’nın yazısında , Irak’ın Anakara Büyükelçiliğinden alınan yazıya atfen, 11-14 Aralık 2011 tarihlerinde, Bağdat’ta yerleşik Irak Ticaret ve Dış İlişkiler Bakanlığı ve Irak Konferanslar ve Fuarlar uluslar arası şirketi işbirliğinde “İkinci Irak Enerji  Sergi Konferansı “ adı altında bire uluslar arası enerji konferansı düzenleneceği ve söz konusu konferansa  ülkemizden katılımcıların davet edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgilere http://www.b2b.com internet adresinden ulaşılabileceği de bildirilmektedir.

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan gönderilen bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan Pazara Giriş Engelleri (PGE) Çalışma Grubu’na yapılan bildirimler kapsamında, özellikle Orta Doğu’ya ihracat yapan firmaların ürünlerine ait markaların, ihraç edilen ülkelerde taklit edildiği, hatta taklit malların başka ülkelere ihraç edildiği belirtilmektedir.


Yazıda devamla, markanın bir fikri mülkiyet hakkı çeşidi olduğuna değinilerek, fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda ülkesellik prensibinin geçerli olduğu ve ülkesellik prensibine göre, bir fikri mülkiyet hakkının, hangi ülkede korunmak isteniyorsa o ülkenin mevzuatı çerçevesinde ve sadece o ülkenin sınırları içinde korunduğu ifade edilmekte olup,  marka ihlalinden doğan zararların tazmini konusunda uluslararası tahkim gibi başka bir makam yetkilendirilmedikçe, markanın korunması ve ihlalden doğan zararların tazmininin ilgili ülke mahkemelerinden talep edilmekte olduğu belirtilmiştir.


Bununla birlikte, fikri mülkiyet haklarının uluslararası anlaşma ve sözleşmelere de konu olduğu, markalar ile ilgili olarak, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS) Anlaşmasının ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) kapsamında yer alan Paris Konvansiyonu ile Madrid Protokolünün temel metinler olarak karşımıza çıktığı belirtilmiştir. Söz konusu metinlere ilişkin özet bilgi ekte verilmekte olup, http://www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.aspx">http://www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.aspx adresinden de temin edilebilir.


Notun incelenmesinden de görüleceği üzere, TRIPS Anlaşması ve Paris Konvansiyonunun, fikri mülkiyet haklarının korunması için, üye/taraf devletlerin, kendi iç hukuklarında yer vermeleri gereken asgari koruma şartlarını hükme bağlamakta olduğu, bu anlamda, bahse konu metinlerin, ülkelere fikri mülkiyet haklarının korunması için ne yapılması gerektiğini dikte etmekle birlikte, asıl korumanın, ülkesellik prensibi çerçevesinde ülkenin içinde aranabileceği bildirilmiştir. Madrid Protokolünün ise, markaların tesciline ilişkin bir birlik kurduğu ifade edilmiştir. Ayrıca ülkemizin DTÖ’ye üye, Paris Konvansiyonu ve Madrid Protokolü’ne ise taraf olduğu ifade edilmiştir.


Bu çerçevede, yukarıda değinilen anlaşma ve sözleşmelere üye/taraf tüm ülkelerin fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlayacak mevzuatı iç hukuklarına geçirmeleri gerektiği, ancak, hakların aranabilmesi için, öncelikle ihlalin gerçekleştiği ülkelerde yasal anlamda hak sahibi olunması gerektiği, yani markayı tescil ettirmenin ön şart olduğu belirtilmiştir.


Bu kapsamda, uluslararası tescilin iki şekilde yapılabildiği, Madrid Protokolü’ne taraf olmayan ülkelerdeki tescil işlemleri için her ülkenin kendi ulusal ofisine başvuruda bulunması, ayrı ayrı ücret ödenmesi ve farklı dillerde formlar doldurulması gerektiği, ekte yer alan bilgi notundan da görüleceği üzere, Madrid Protokolü’ne taraf ülkelerde ise, ayrı ayrı her ülkede değil, tek bir dilde yapılacak tek bir başvuruyla markanın talep edilen birden fazla ülkede tescil ettirilebilmesinin sağlanabildiği belirtilmektedir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ilgili yazısında belirtildiği üzere, Macaristan’daki bazı yerel yönetimlerin aşağıdaki havaalanlarını satışa çıkarma kararı aldıklarının öğrenildiği belirtilmektedir.

*Taszar Havaalanı (Kaposvar’a yakın eski bir hava üssü.Bir dönem ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmıştır.
*Osceny Havaalanı (Szekszard yakınında bulunmaktadır.)
*Pugany Havaalanı (Pecs’de bulunmaktadır.)
*Veszprem Havaalanı (Pecz yakınında bulunmaktadır)
*Per Havaalanı (Györ’de bulunmaktadır.)
*Andrashida Havaalanı (Zalaegerszeg’de bulunmaktadır.)

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama