İlgi: TOBB'nin 11.12.2012 tarih ve 0431/26055 sayılı yazısı;

İlgide kayıtlı yazıda, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca, on ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırmakla yükümlüdürler. 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 61. maddesi ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları da Mesleki Eğitim Kanunu'na tabi olmuştur.

İlgi'de kayıtlı YÖK'ten alınan yazı ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak belirtilen, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında öğrencilerine ücret ödenmesi gereken mesleki ve teknik eğitim yapan programlar, TOBB'ne iletilmiştir. Buna göre; Adalet, Denizcilik, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler, Teknik Bilimler, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulları vb. ile açık öğretim, uzaktan öğretim, örgün öğretimdeki tüm ön lisans programları ile ekte yer alan lisans programları, meslek ve teknik eğitim yapan programlar olarak belirlenmiştir.

EK: YÖK'ten alınan yazı ve liste

 

06.12.2012 Perşembe günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında Bursa Almira Otel'de İş Sağlığı ve iş Güvenliği Kanunu konulu tanıtım semineri düzenlenecektir. İlgili üyelerimizin bilgilerine sunulur.

 

İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi tarafından 19.11.2012 - 30.11.2012 tarihleri arasında ustalık belgesi sahibi her meslekten kursiyerin Mesleki Eğitim Merkezine müracaat ederek katılabileceği usta öğrenci kursu açılacaktır.

Açılacak olan usta öğrenci kursu 10 gün süreyle akşam 18:30 - 21:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin:
İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Tel: 0224 715 00 25

 

İlgi: T.C. İnegöl Kaymakamlığı Dörtçelik Teknik ve Endüstüri Meslek Lisesi Müdürlüğünün 11.10.2012 tarih ve 1384 sayılı yazısı,

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun'un 30.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Çalışanların Eğitimi" başlıklı 17.maddesinin 3.fıkrasında "Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yine ilgi Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmelik (16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete) ekinde yer alan çizelgede de ağır ve tehlikeli işlerin sektörel bazda dökümü verilmiştir. Bununla birlikte ilgi Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğin (31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazete) "Mesleki Eğitimin Belgelendirilmesi" başlıklı 6.maddesinde neler olacağı konusunda gerekli açıklama mevcuttur.

Yukarıda yapılan açıklamaların ve eğer ihtiyaç varsa firma bazında bu eğitimlerin Dörtçelik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünce verileceği bildirilmiştir.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama