İlgi: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin 29.09.2015 tarihli ve 72180796/419 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin (TOBB ETÜ-SEM) 2006 yılından beri Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği 500’den fazla eğitimle yaklaşık 22.500 kişiyi sertifikalandırdığı belirtilmiştir. Önümüzdeki aylar içerisinde “Finansçı Olmayanlar İçin Finans Uzaktan Eğitim Programı” ile “Sertifikalı Kamu İhale Uygulamaları Kursu” açılacağı bildirilmiştir.

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Uzaktan Eğitim Programı; Finansal Yönetimin Amacı ve Faaliyetleri, Finansal Araçlar, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolar Analizi, Temel Finans Matematiği, Bütçeleme, Finansal Kuruluşlar, Finansman Kaynakları, İşletme Sermayesi Yönetimi, Dış Ticaretin Finansmanı, Finansal Teknikler, Finansal Piyasalar, Proje Değerlemesi, Risk Yönetimi, Portföy Optimizasyonu ve Kurumsallaşma - Kurumsal Yönetime Geçiş konularını içermektedir. Dersler hafta içi üç akşam 19.30 - 21.00 saatleri arasında canlı olarak gerçekleştirilecektir. Katılımcılar dersleri canlı olarak internet üzerinden takip edecek ve eğitmenlerimize sorularını ders esnasında yöneltebileceklerdir. Canlı dersi kaçıran katılımcılar kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme girerek dersleri daha sonra izleme imkanı bulabilmektedirler. Eğitim sonunda internet üzerinden yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir. Eğitim kontenjanı 50 kişi ile sınırlıdır.

Sertifikalı Kamu İhale Uygulamaları Kursu ise; 22-28 Kasım 2015 tarihlerinde Bellis Deluxe Hotel Belek - Antalya’da gerçekleştirilecektir. Bilindiği üzere, İhale Hukuku ve ihale süreci, hukukun değişik disiplinleri ile etkileşim içerisinde olması ve usul ve şekil kurallarının çok ön planda olması sebebiyle kapsamlı, karışık ve özel uzmanlık gerektiren bir alandır. İhale hukukunun temel dinamikleri, özel hükümleri, usul ve şekil kuralları özümsenmeden ihalelere katılım durumunda, ihale sürecinde ihale dışı bırakılmanın yanı sıra teminatın gelir kaydedilmesi, ihalelere katılmaktan yasaklanılması, kamu davası açılması gibi birçok sıkıntılarla karşılaşılmaktadır.

İhale sürecinde herhangi bir nedenle ihale dışı kalmanın doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Doğrudan etkisi; ihalede olası elde edilecek kârdan yoksun kalınmasıdır. Dolaylı etkisi ise özellikle ihale sürecinde elde edilen iş deneyim belgelerinde kendini göstermektedir. Elde edilecek yüksek miktarlı bir iş deneyimi ile sektördeki yarıştan kopmamak ya da belli büyüklükteki ihalelere katılımın anahtarı olacak bir yeterliğe kavuşabilmek mümkündür. Kursun içeriği; ihalelere katılım, tekliflerin değerlendirilmesi, doğrudan temin uygulamaları, fiyat farkı kararnamesi, ihalelere katılmaktan yasaklama, hakkında kamu davası açılanların ihalelere katılımına ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler ile ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarına ilişkin olarak Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklikler dikkate alınarak düzenlenmiştir. Kontenjan sınırlı olması nedeniyle kayıtlarda başvuru tarihi dikkate alınacaktır. Son başvuru tarihi 9 Kasım 2015 Pazartesi olarak belirlenmiştir.

Kurs sonunda internet üzerinden yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılar, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından verilecek olan sertifikaya hak kazanacaktır.

Söz konusu eğitimleri hakkında detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EK: TOBB ETÜ-SEM Eğitim Programları Hk.

 

İlgi: T.C. Bursa Valiliği; Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 01.10.2015 tarihli ve 591/8318 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; ürün güvenliği bilincinin geliştirilmesi hedefine yönelik olarak, Ürün Güvenliği Haftası kapsamında 12.10.2015 tarihinde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında bir toplantı gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Toplantıya sanayicilerimizin, oda mensuplarının, OSB temsilcilerinin ve sanayi kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının katılması planlanmaktadır.

12 Ekim 2015 Pazartesi günü saat 14.00'de BTSO Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan toplantıya Bakanlık yetkililerinin de katılacağı belirtilmiştir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ HAFTASI TOPLANTI PROGRAMI

14.00: AÇILIŞ KONUŞMALARI

15.00: ARA

15.15: PANEL

- Piyasa Gözetimi ve Denetiminin (PGD) Önemi

- Türkiye'de Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Uygulamaları

16.00: ARA

16.15: PANEL

- Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve Getirdiği Yenilikler

17.00: SORU VE CEVAPLAR

17.30: KAPANIŞ

 

İnegöl Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, katılımcıların bilgilendirilmesi amacı ile, Bölge Müdürlüğünün yatırım teşvik işlemlerinin çalışmasını da yapan AKADEMİ Danışmanlık Hizmetleri Firması Yetkilileri Sn. A. Cemil ALADAĞ ve Sn. Mehmet İNANIR Yatırım Danışmanları tarafından Yeni Teşvik Kanunu ve Süre uzatımının da getirilerini içeren , Bölgesel Destekli Teşvik Uygulamalarının son uygulama esaslarını, aşağıda ana başlıkları verilen konularla ilgili bilgi sunmaları organize edilmiştir.

*Bursa İli Bölgesel Destekli Teşvik Mevzuatı
*15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı yeni teşvik kanunu süre uzatımı ve değerlendirilmesi
*2009/1 sayılı teşvik kanuna göre alınan belgelerin yeni tebliğe uyarlaması
*Yatırımı başlayan ve %10 Yatırım harcamaları şerhlerinin belgeye işlenmesi
*Soru cevaplar

Bilgilendirme toplantısı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda 14 Ağustos 2014 Perşembe günü , Saat 14.30 da yapılacaktır.

 

Uluslararası arenada ülkemizin daha üst seviyede temsil edilmesi için çalışmalarına yön veren Türk Standartları Enstitüsü, ulusal ve uluslararası standart hazırlama faaliyetlerine katılımının sağlanması, önem ve farkındalığa dikkat çekmek için projeler üretmekte ve bu üretilen projeleri siz değerli sanayicilerimizle birlikte yürütme kararlığındadır.

Bilindiği üzere CEN, CENELEC, ISO ve IEC Teknik Komitelerinde, standart hazırlama süreçlerinde ülkemizi istenilen ve arzulanan seviyede temsil edilmemektedir.

Bu hususta Türk Standartları Enstitüsünce düzenlenecek olan;

  • Standardizasyon Genel Bakış ve Eğitim Sürecinde Standardizasyon
  • Sanayide Standardizasyon
  • Standardizasyonun İşletmelere Sağladığı Faydalar
  • Standardizasyonun Uygunluk Değerlendirmedeki Rolü
  • KOBİ’lerin Standardizasyondaki Önemi

ana başlıklarından oluşan “Standardizasyonun Milli Ekonomiye Fayları” konulu panele tüm üyelerimiz davetli olup, katılım öncesi teyit verilmesi gerekmektedir.

LCV: 0224 243 8000
Didem KARAÇENGEL (1027)
Afşin SELİM (1007)

Panel Duyuru Afişi

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama