Toprak Mahsulleri Ofisi Bandırma Şube Müdürlüğü'nün stoklarında bulunan hububat, bakliyat ve pirinçler aşağıda belirtilen esaslar ve ekte yer alan fiyatlarla 01- 28 Şubat 2019 tarihleri arasında satılacaktır.

Satış fiyat ve esasları 01- 28 Şubat 2019 tarihleri arasında geçerlidir.

EK: Satışa Sunulacak Ürün ve Satış Esasları

 

İlgide kayıtlı yazıda, ülkemiz sanayi sektörünün uluslararası platformda geniş bir yelpazede yer alması ve tanıtılmasının büyük önem taşıdığı, bu çerçevede Almanya'nın Hannover şehrinde her yıl düzenlenen Hannover Messe Fuarının Türkiye Milli iştirak Organizasyonu'nun, 1992 yılından itibaren İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Hannover Messe'nin dünyanın en önemli ve kapsamlı sanayi fuarı olduğu, 1-5 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Hannover Messe 2019 Türkiye Milli İştiraki'nin; Hall 3 (Yan Sanayi), Hall 4 (Yan Sanayi), Hall 12 (Enerji), Hall 13 (Enerji) ve Hall 21 (Hidrolik, Pnömatik ve Akışkan Gücü) olmak üzere 5 ayrı ihtisas salonunda yer alacağı belirtilmektedir.

İstanbul Ticaret Odası tarafından sektör mensuplarına avantajlı imkânlar sunabilmek amacı ile Hannover Messe 2019 Türkiye Milli İştiraki m2 katılım bedelinin, tüm ana hizmetler dâhil 2.880 TL/m2 olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda ayrıca, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yaklaşık %60 oranında desteklenen Türkiye Milli İştiraki teşvik işlemlerinin İstanbul Ticaret Odası'nca takip edileceği bildirilmektedir. 

Söz konusu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye, Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Yurt Dışı Etkinlikler" bölümünden ulaşılabilmektedir. Etkinliğe ilişkin ayrıca İstanbul Ticaret Odası (Mustafa Çağlayan, Tel: 0212 455 61 08, E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. / Aylin Odabaş, Tel: 0212 455 61 10, E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. / GSM: 0533 959 30 57) ile de irtibata geçilebilmektedir. 

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgi yazısında; 29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapı İmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlamış olup bu hususun 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13'te "Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." şeklinde düzenlendiği hatırlatılmaktadır. 

Bununla birlikte, plastik poşetler için geri kazanım katılım payı, beyanı ve tahsiline ilişkin hususların Çevre Kanunu'nun Ek Madde 11 'inde ve ekli (I) sayılı listesinde düzenlendiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususların 09/01/2019 tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar'ın Bakanlıkça belirlendiği belirtilmiştir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

Mısır kullanan sektörün ihtiyacının karşılanması ve yurtiçi piyasa dengelerinin sağlanmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nce 18 Ocak 2019 tarihinde yapılan ihale neticesinde Şubat ayı için 196 bin ton mısır ithalat bağlantısı yapılmıştır. İthalat bağlantısı yapılan mısır gemilerinin Bandırma, Derince, İzmir, Tekirdağ ve Samsun limanlarına Şubat ayından itibaren gelmesi beklenmektedir. İthal edilen mısırlar ise 1.075 TL/Ton (KDV hariç) fiyatla sadece kullanıcılarına (besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmeler, yem, nişasta ve irmik fabrikaları) yönelik peşin bedel mukabili satılacaktır. Satış fiyatına 5TL/Ton maniplasyon bedeli ilave edilecektir. Ayrıca 31.12.2018 tarih, E.290414 sayılı talimatımızla satışa açılan (Mersin Şube Müdürlüğünden satışa açılan) ithal mısırların satışına aynı fiyatla kullanıcılarına serbest olarak devam edilecektir. Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir. Hinterland dışı başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatlar, 06/02/2019 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Talep sahipleri hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğü kanalıyla en yakın liman şube (sadece bir liman şubesinden talepte bulunabilecektir) stokları için müracaat edeceklerdir. Müracaat sahiplerinden birden fazla yerde işletmesi/fabrikası bulunanların talep etmesi halinde fiili tüketimleri bölünecek ve birden fazla şubeden (limandan) teslimat yapılabilecektir.

Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne talep formu (Ek-1) ve yem fabrikalarının 2018 yılına (temin edilememesi durumunda 2017 yılına ait belge kabul edilecektir) ait fiili tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

Mısır Satışında:
Fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2018 yılı (temin edilememesi durumunda 2017 yılına ait belge kabul edilecektir) fiili tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri halinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri halinde; kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır. İthalat yoluyla gelen hali hazırda gözetim altında tutulan (karantina vb.) hayvanlar için İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden hayvan tescil belgesi getirilmesi durumunda bu hayvan sayıları da fiili tüketim hesaplamasına dâhil edilecektir. Mısır satışlarında kendi yemini kendisi imal eden işletmelere satış yapılırken fiili kapasitelerinin yanı sıra hayvan sayılarını gösterir belge de istenecek ve hayvan sayısı karşılığı hesaplanacak fiili tüketim miktarı kadar satış yapılacaktır. Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona kadar satış yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şubeleriniz yetkili kılınmıştır. Talep sahipleri 2018 yılında (temin edilememesi durumunda 2017 yılına ait belge kabul edilecektir) mısıra dayalı mamut madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2018 yılı mamut madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarını belgeleyeceklerdir (Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü veya mali müşavir). Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Ayrıca yem fabrikalarından halen faaliyette olduklarına gösterir belge (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.) istenecektir. Para yatırma süre sonu mısırlar için 22/02/2019 tarihi mesai bitimi olup son tebligat tarihinden önce gemi tahliyesinin başlaması durumunda parasını yatıran talep sahiplerine, bekletilmeksizin teslimat yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama