İnegöl’ümüzün 2013 yılı Dış Ticaretine ait Ekonomik ve İstatistik verilerinin oluşturulması çalışmalarında kullanılmak üzere; Firmanıza ait 2013 yılı İthalat, İhracat verilerini ve iletişim bilgilerini web sitemizde örneği bulunan veri formuna eksiksiz olarak doldurularak, en geç 24.01.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgi alınmasını ve gereğini rica ederiz.

Metin ANIL
İTSO Yönetim Kurulu Başkanı

 

ÖNEMLİ NOTLAR: 

  • Tabloların MS Excel dosyası olarak Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. elektronik posta adresine gönderilmesi gereklidir.
  • İletişim Bilgileri Formunun yayınlarımızda kullanılacağı göz önüne alınarak eksiksiz ve doğru doldurulması gerekmektedir.
  • 2013 yılı İthalat ve İhracat Veri Tabloları ile Firma İletişim Bilgileri Formlarına http://www.inegoltso.org.tr/belgeler/dtiform.xls  internet adresinden ulaşabilirsiniz.
 

İlgi: TOBB'nin 22.11.2013 tarihli ve 23769 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası' nın (TCMB) "İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı" kapsamında Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'ne tahsis etmiş olduğu 11 Milyar ABD Doları tutarındaki limit çerçevesinde uygulanan Reeskont Kredisi programında önemli ölçüde talep yoğunluğu yaşandığı belirtilerek, TCMB'nca sektörün talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ihracat taahhütlerine ilişkin olarak ihracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda değişiklikler yapıldığı bildirilmektedir.

TCMB'nca yapılan düzenlemelere paralel olarak;

-İhracat taahhütlerinin en az yüzde 50'sini yerine getiren firmalara altı ay ek süre verileceği, taahhütlerinin tamamını henüz gerçekleştirememiş firmalara da bu süre uygulanacağı,

-Bir yıl içinde iki kez kredi taahhüdünü hiç gerçekleştirmeyen firmaların kredi kullanım taleplerinin ise bir yıl sonra kabul edileceği, belirtilmektedir.

Konuyu ilgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

İnegöl'ümüzün 2012 yılı Dış Ticaretine ait Ekonomik ve İstatistik verilerinin oluşturulması çalışmalarında kullanılmak üzere; Firmanıza ait 2012 yılı İthalat ve İhracat verilerini gösterir cetvellerin ve iletişim bilgilerinin eksiksiz olarak tanzim edilip, en geç 01.02.2013 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

  • Tabloların MS Excel dosyası olarak Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. elektronik posta adresin gönderilmesi gereklidir.
  • İletişim Bilgileri Formunun yayınlarımızda kullanılacağı göz önüne alınarak eksiksiz ve doğru doldurulması gerekmektedir.
  • 2012 yılı İthalat ve İhracat Veri Tabloları ile Firma İletişim Bilgileri Formlarına http://inegoltso.org.tr/belgeler/dtiform.xls internet adresinden ulaşabilirsiniz.
 

İlgi: TOBB'nin 29.11.2012 tarih ve 24877 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda; ülkemizin, gümrük vergisi askıya alınacak ve Avrupa Birliği (AB) tarafından tarife kontenjanı açılacak ürünlere ilişkin olarak Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) müzakerelerine doğrudan katılmakta olduğu; bu müzakereler sonucunda bir taraftan sanayicimizin ihtiyacı olabilecek düşük maliyetli girdi temin edilmesine imkan tanınırken, diğer taraftan askıya alma rejimine konu olabilecek hammadde ve yarı mamul üretimimizin zarar görmemesinin sağlanmakta olduğu ve Gümrük Birliği alanı içerisinde ülkemiz sanayicisinin olası pazar kaybına engel olunduğu ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, AB ile müştereken hazırlanan gümrük vergisi askıya alınacak ürünlerin listesinin Toplulukta her yıl 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği, 1 Temmuz itibariyle de söz konusu listeye yeni ürünler eklenmekte veya çıkarılmakta olduğu belirtilmiştir. Ülkemizde de, AB'deki uygulamaya paralel olarak her yıl yayımlanan İthalat Rejimi Kararı'na ekli V Sayılı Liste'de gümrük vergisi askıya alınan ürünlerin yayınlanmakta olduğu, yine her yıl Temmuz ayında ise gerekli değişikliklerin yapıldığı ifade edilmiştir.

Askıya Alma Sisteminin işlerliğinin artırılması, paydaşlar arasında daha etkin koordinasyon sağlanması ve sistemin ülkemiz çıkarları doğrultusunda en verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla Askıya Alma sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/18) 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ayrıca sistemin işleyişini ve başvuru prosedürlerini açıklayan bir internet sitesi (www.ekonomi.gov.tr/askiyaalma) hazırlandığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, AB ile Türkiye arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, 01.07.2013 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve AB tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi Bakanlık internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr/askiyaalma) duyurulmuş olup, söz konusu listenin ETSG müzakereleri çerçevesinde güncelleneceği ve kullanıcıların internet sitesini takip etmelerinin önem arz ettiği belirtilmiştir.

Listede yer alan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen firmaların 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat 2012/18 Sayılı "Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre, 05.12.2012 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

Söz konusu başvurulardan Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartları haiz olduğu tespit edilenlerin, Avrupa Komisyonu ETGS bünyesinde müzakere edileceği bildirilmiştir. Yazıya, www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.aspx adresinden de ulaşılabilmektedir.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama