İlgi: TOBB'nin 16.08.2018 tarih ve 12421 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin ilgide kayıtlı yazıda özetle aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

 "ABD yönetiminin "Kapsamlı Ortak Eylem Planı' ndan (KOEP) çekilmesi ve İran'a yaptırım uygulanmaya başlanması" kararı çerçevesinde, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Bakanlığımıza tevdi edilen yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlara ilişkin liste, 22.05.2018 tarih ve 10277076-545.08.02-2018/13880722 sayılı yazımız ile iletilmişti. Listede yer alan bir Türk Vatandaşı (Gülnihal Yegane) ve ülkemizde kain dört şirketin (Trigron Lojistik, 3G Lojistik, RA Havacılık Lojistik ve Otik Havacılık) ABD'nin tek taraflı yaptınmlanna tabi İran'ın Mahan Air Havayollan ile iş ilişkilerinde bulunmalarından ötürü listeye dahil edildikleri bildirilmişti. (konuya ilişkin ABD Hazine Bakanlığı basın bildirisi: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0395)" "Bu defa, söz konusu karar sonrasında İran'la ekonomi, ticaret ve enerji alanında ilişkileri bulunan ülkeleri ziyaret eden ABD heyeti ile 20 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen toplantıda, heyet başkanı ABD Hazine Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı Marshall Billingslea, Mahan Air ile iş yapan Türk veya başka ülkeden herhangi bir şirketin muhakkak kara listeye alınacağını, en son bir Malezya şirketinin (GSA) bu muameleye maruz kaldığını belirtmiş ve Mahan Air'e biletleme ve kargo hizmeti sağladığım tespit ettikleri Türk şirketlerinin isimlerini zikretmek suretiyle (Andira Tour Airmark Airline Marketing and Services ve GSATURK STONE Turkey) Dışişleri Bakanlığınca uyanlmasını rica etmiştir."

"Bilindiği üzere BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlanmn ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olup, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunludur.

Buna mukabil, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmamakta, ancak ABD, yaptınmlannı sınır aşar nitelikte uyguladığı cihetle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptınmdan etkilenme olasılığı çerçevesinde keyfiyetten bilgi sahibi olunmasında yarar görülmektedir."

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama