TMMOB Elektrik Mühendisleri Izmir Şubesi tarafindan; 2009 yı lı ndan itibaren daha önce dört kez düzenlenen Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisinin beşincisinin 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir'de yeniden düzenleneceği belirtilmiştir.

Etkinlik, ülke genelinde farklı kesimlerden, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, elektrik, elektronik, enerji ve inşaat sektörleri başta olmak üzere binlerce kişinin katılımıyla düzenlenmekte, kongre kapsamında sunulan bildiriler, özel sunumlar, yerli ve yabancı özel çağrılı konuşmacılar, paneller, söyleşiler ve özel oturumlann yanısıra son teknolojik gelişmelerin sergilenmesine imkan vermesi katılımcılara önemli fırsatlar ve bilgi paylaşımı sunmaktadır.

Bu sene düzenlenecek kongre ise; Güç ve Enerji Sistemleri, Aydınlatma, Yapı Elektronik Sistemleri, Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları , Elektrik Tesisatları'nda SMM ve Yapı Denetim Hizmetleri başlıklannda sempozyumlan kapsamakta olup, dört gün boyunca yerli ve yabancı uzmanlann katılımıyla enerji üretimi, iletimi ve dağrtımı, yenilenebilir enerji sistemleri, elektrik tesislerinde güvenlik, jeneratör ve kojenerasyon sistemleri, enerji verimliliği, güç sistemleri, akıllı şebekeler, yapı elektronik sistemlerinin tasarımı , patlatıcı ortamlardaki elektrik tesisat', kablo teknolojileri, yapı tesis süreci, solar teknolojiler ve fotovoltaik sistemler vb. sektörün bütününü içerisine alan güncel konuların işleneceği önemli bir buluşturma platformu yaratılacaktır. Bu kapsamda; etkinliğe yönelik detaylı bilgi www.tesisatkongresi.org web sitesinde yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama