İlgi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 28.07.2017 tarihli ve 10808 sayılı yazısı.

Avrupa Birliği tarafından 25 Haziran 2008 tarihinde kabul edilmiş olan Avrupa Küçük işletmeler Yasası'nın (Small Business Act for Europe - SBA) uygulanması sürecinde, KOSGEB Başkanlığı, Yasa'da bulunan 10 (on) prensibin uygulanması ve izlenmesinden sorumlu "Ulusal Koordinatör" olarak görevlendirilmiştir. Yasa kapsamında yürütülecek çalışmaların etkinliği açısından, KOBİ'lerle ilgili kurum/kuruşlar tarafından gereken destek ve yardımın sağlanması amacıyla, "Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri" hakkındaki 05 Haziran 2011 tarih ve 2011/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.

Balkan Ülkeleri ve Türkiye'de Avrupa Küçük işletmeler Yasası'na ilişkin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Güneydoğu Avrupa Girişimcilik Eğitim Merkezi (SEECEL), Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) ve projeye dahil olan ülkeler ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, SBA süreci ile ilişkili paydaş kuruluşlardan olan ETF tarafından "A Call for Good Practise; In Training for Internationalization of SMEs" başlıklı KOBİ’lerin uluslararasılaşmasına yönelik iyi uygulamalar geliştiren eğitim sağlayıcıların, ticaret ve sanayi odalarının, üniversitelerin, KOBİ ajanslarının, bölgesel kalkınma ajanslarının, STK’ların, danışmanlık kuruluşlarının vb. başvurabileceği bir çağrı duyurusuna çıkılmıştır. Söz konusu çağrının son başvuru tarihi 30 Eylül 2017’dir. Çağrıya ilişkin bilgilere ve başvuru kılavuzuna aşağıda yer alan linkten erişim sağlanabilmektedir:

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Call_for_good_practice_in_training_for_internationalisation_of_SMES_EN

20 Eylül 2017 tarihinde çağrı ile ilgili gerçekleştirilecek olan webinara katılım sağlamak isteyen kurum ve kuruluşlar https://register.gotowebinar.com/register/8070014409786804738 linkinden kayıt işlemlerini gerçekleştirilebilmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama