İlgi: TOBB'nin 28.11.2018 tarih ve 17873 sayılı yazısı

TIR Sisteminin bilgisayarlaştırılması konusunda Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) TIR Sekreteryası ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği(IRU) işbirliğiyle başlatılan eTIR Pilot projesi çerçevesinde elektronik teminat kullanılarak yapılan taşımalar başarı ile devam etmektedir.

Başarıyla yürütülmeye devam eden Pilot Projenin ikinci aşaması kapsamında, TIR Sistemine kabul prosedürü iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılması çalışmaları da tamamlanmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda, aday fırmalar TIR Sistemine kabul işlemlerini https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresinden gerçekleştirebilecek ve başvurusunu elektronik imza yöntemi ile Odamıza iletebilecektir. Odamıza iletilen başvuru ise https://tobbtiryonetim.tobb.org.tr/Giris adresinden görüntülenebilecek ve alınan başvuru sonuçlanmasını müteakip TOBB'ye elektronik ortamda iletilebilecektir.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: TOBB'nin 30.11.2018 tarih ve 18069 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Hindistan Sanayi Konfederasyonu (CII) tarafından, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Hindistan Hükümeti ve Maharashtra Eyaleti Hükümeti işbirliğinde, 25. CII Ortaklık Zirvesi'nin 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde Mumbai Hindistan'da düzenleneceği belirtilmektedir.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerinin buluşturulmasını hedefleyen Zirve kapsamında, ülkelerin rekabet gücünü arttırmalarına ve küresel ekonomiye daha iyi entegre olmalarına yardımcı olacak stratejiler ve politikalar ele alınacaktır. Anılan etkinliğe ilişkin güncel bilgilere http://partnershipsummit.com/ web adresinden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: TOBB'nin 29.11.2018 tarih ve 17978 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgi yazısında, ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, uygun yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma/derin deniz deşarjı teknolojilerinin seçilmesi amacıyla 2014/07 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesinin taraflarınca yayınlamış olduğu hatırlatılmaktadır. Aynı ilgi yazıda, söz konusu Genelgede zamanla gelişen/değişen teknoloji ile ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan boşlukların ve uygulamada yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla değişiklik yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, gerekli değişiklikler yapılarak 2014/07 sayılı Genelge'nin yürürlükten kaldırıldığı, 20.11.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi'nin yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Söz konusu "Genelge" ve "Proje Onay ve Teknik Rapor Hazırlama Kılavuzu" TOBB web sitesi http://www.tobb.org.tr ana sayfasında "TOBB Birimleri" başlığı "Avrupa Birliği Dairesi" linkinde bulunan "Genel Bilgilendirme" bölümünde yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: TOBB' nin 30.11.2018 tarih ve 18122 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, '' Tekstil Asya 2019 '' etkinliğinin, 26-28 Mart 2019 tarihinde Karaçi Fuar Merkezinde (Karachi Expo Centre) düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinliğin Küresel Sergi Sanayi Birliği'nin (UFI) Güney Asya'da onayladığı tek uluslararası tekstil makineleri ve bağlı hizmetler ticaret fuarı olduğu belirtilmektedir. Geniş katılım beklendiği etklinlikle ilgili detaylı bilgi içeren dökümana TOBB web sitesinden (www.tobb.org.tr) '' Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-Pakistan'' ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama