Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar nedeniyle girişimciler ile KOBİ’lerin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını temin etmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Destek ve Önlem Paketi” çalışmaları tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Destek ve Önlem Paketi’nde KOSGEB'in geri ödemeli destekler kapsamında KOBİ'lerden 2018 yılında tahsil etmesi gereken alacaklarını 2019 yılına erteleneceğini daha önce açıklamıştı.

Bu doğrultuda KOSGEB İcra Komitesi toplantısında alınan karar ile; KOSGEB Destek Programları kapsamında 2018 yılı sonuna kadar vadesi dolacak olan geri ödemeli destek tahsilatlarının talepte bulunan KOBİ’ler için, herhangi bir yasal faiz almaksızın 31 Ocak 2019 tarihi bitimine kadar ödenmek üzere ertelenmesi kararı alındı.

Bu karara göre erteleme talebini yazılı olarak bildiren KOBİ’ler için;

  • 1 Eylül – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında ödenmesi gereken geri ödemeli borçları için erteleme uygulanacaktır.
  • Teminat/Kefalet Mektubunun süresinin asgari 28 Şubat 2019 tarihli olmasına dikkat edilmelidir.
  • Ertelenen borçlar nedeniyle KOBİ’lerden herhangi bir yasal faiz tahsil edilmeyecektir.
  • Ertelenen borçların tamamının en geç 31 Ocak 2019 tarihinde ödenmesi gerekmektedir.

Kredi faiz desteği kapsamında kullanılan kredilerde asıl alacaklı ilgili banka oldugˆu için bu karar kredi faiz destegˆi geri ödeme taksitlerini kapsamamaktadır.

Haber Kaynağı: KOSGEB Resmi İnternet Sayfası

 

İlgi: TOBB'nin 14.08.2018 tarih ve 12338 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda;Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı'nın 1 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye'de yargı süreci devam eden bir şahsın yakalanmasını ve tutukluluğunu gerekçe göstererek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Aldülhamit Gül hakkında yaptırım kararı alındığından bahisle;

"Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe sayan, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin doğasına tezat düşen bu karara, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak, aynıyla mukabele edilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir."

"Aynı yazıda devamla, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen'e ilişkin olarak; diğer tedbirlerin yanında, Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunmasının yasaklanmasına yönelik tedbirlerin alınması talep edilmektedir."

"Bu itibarla, ABD Adalet Bakam Jeff Sessions ile İç Güvenlik Bakam Kirstjen M. Nielsen'in kendileri ve /veya sahibi, ortağı, yöneticisi olduğu şirketlerle hiçbir surette ticaret yapılmaması gerekmektedir."

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: TOBB'nin 16.08.2018 tarih ve 12421 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin ilgide kayıtlı yazıda özetle aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

 "ABD yönetiminin "Kapsamlı Ortak Eylem Planı' ndan (KOEP) çekilmesi ve İran'a yaptırım uygulanmaya başlanması" kararı çerçevesinde, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Bakanlığımıza tevdi edilen yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlara ilişkin liste, 22.05.2018 tarih ve 10277076-545.08.02-2018/13880722 sayılı yazımız ile iletilmişti. Listede yer alan bir Türk Vatandaşı (Gülnihal Yegane) ve ülkemizde kain dört şirketin (Trigron Lojistik, 3G Lojistik, RA Havacılık Lojistik ve Otik Havacılık) ABD'nin tek taraflı yaptınmlanna tabi İran'ın Mahan Air Havayollan ile iş ilişkilerinde bulunmalarından ötürü listeye dahil edildikleri bildirilmişti. (konuya ilişkin ABD Hazine Bakanlığı basın bildirisi: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0395)" "Bu defa, söz konusu karar sonrasında İran'la ekonomi, ticaret ve enerji alanında ilişkileri bulunan ülkeleri ziyaret eden ABD heyeti ile 20 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen toplantıda, heyet başkanı ABD Hazine Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı Marshall Billingslea, Mahan Air ile iş yapan Türk veya başka ülkeden herhangi bir şirketin muhakkak kara listeye alınacağını, en son bir Malezya şirketinin (GSA) bu muameleye maruz kaldığını belirtmiş ve Mahan Air'e biletleme ve kargo hizmeti sağladığım tespit ettikleri Türk şirketlerinin isimlerini zikretmek suretiyle (Andira Tour Airmark Airline Marketing and Services ve GSATURK STONE Turkey) Dışişleri Bakanlığınca uyanlmasını rica etmiştir."

"Bilindiği üzere BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlanmn ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olup, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunludur.

Buna mukabil, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmamakta, ancak ABD, yaptınmlannı sınır aşar nitelikte uyguladığı cihetle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptınmdan etkilenme olasılığı çerçevesinde keyfiyetten bilgi sahibi olunmasında yarar görülmektedir."

Üyelerimize duyurulur.

 

DEİK / Türkiye-İran İş Konseyi tarafından 6 Eylül 2018 tarihinde saat 15:00’te River Plaza İstanbul’da İran Maku Serbest Ekonomi Bölgesi Tanıtım Toplantısı düzenlenecektir. Toplantıya Maku Serbest Bölgesi Genel Müdürü ve üst yönetimi iştirak edeceklerdir. 

Maku Serbest Bölgesi Türkiye sınırına yakınlığıyla her iki ülke için de üretim yapacak firmalar açısından önemli bir üretim üssü potansiyeli taşımaktadır. Bölgede yatırımcılara önemli vergi muafiyetlerinin yanı sıra, düşük enerji fiyatları ve uygun ücretli işgücü erişimi mevcuttur. 

Maku Serbest Bölgesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre; mobilya, giyim, deri ve deri ürünleri, deterjan, bakım ürünleri (makyaj ve güzellik), hijyenik ürünler, gıda, seracılık, lojistik, petrol ürünleri, ambalaj ve turizm sektörlerinde yatırım çekmeyi hedeflemektedirler.

Bu çerçevede, anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/718/11364 linkinden 4 Eylül 2018 tarihine kadar kayıt yapmaları gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama