İlgi : TOBB'nin 19.04.2018 tarih ve 6274 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Ambrosetti Forumu yetkilisi Paolo Borzatta'nın Pekin Büyükelçiliğimizi ziyaret ettiği, gerçekleştirilen görüşmede adı geçenin, Ambrosetti Forumu ve Çin Kalkınma Enstitüsü tarafından bu yıl ikincisi 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde Shenzhen/Çin'de düzenlenecek olan "Belt and Road Summit: From Theory to Pratice" başlıklı yüksek düzeyli konferans ve yerel iş liderleriyle kapalı yuvarlak masa toplantıları hakkında bilgi vermek suretiyle konuşmacı olarak Pekin Büyükelçimizi anılan Konferans'a davet ettiği ve Türk şirketlerinin de söz konusu faaliyette yer almasının talep edildiği belirtilmektedir.

Bahse konu etkinliğin "Beli and Road: Seize the Next Wave of Growth in Eurasia" temalı ilk toplantısının 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde Venedik'te gerçekleştirildiği, Konferansın Kuşak ve Yol Girişimi'nin sunduğu yatırım fırsatları ve stratejilerini tartışmak üzere Çin, Orta Asya ve Avrupa'dan üst düzey işadamları, siyasi ve düşünce liderlerini bir araya getirmeyi amaçladığı, oturumların başlıklarının katılımcılarla birlikte belirleneceği, jeostratejik bağlam, Çin ve Orta Asya'da üretimin geliştirilmesi, İpek Yolu boyunca e-ekonomi, ticaret ve yatırım politikaları, Kuşak ve Yol bağlamında başarılı işbirliklerinin tesisi ile altyapı ve ulaştırmanın ana konular olduğu kaydedilmektedir.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr) "Hizmetler/Uluslararası İş İmkânlan—Ülke Duyuruları-Çin" bölümünde yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: TOBB'nin 13.04.2018 tarih ve 6080 sayılı yazısı

"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ve İş Birliği" ana teması altında proses güvenliği, risk yönetimi, davranış bilimleri ve ergonominin de aralarında bulunduğu 31 ana başlıkta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların değerlendirileceği 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 6-9 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Kongreye; birçok ülkeden alanlarında öncü akademisyenler, uzmanlar, konu ile ilgili uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları ve benzeri sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan yerli ve yabancı katılımcıların iştiraki beklenmektedir.

Katılım için http://www.tioshconference.gov.tr/ adresinde yer alan online kayıt alanından kayıt olunması gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi : İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinden 04.04.2018 tarih ve 220-4055 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Elektrik ve Elektronik İhracatçılar' Birliğince Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektörlerinde yüksek katma değerli üretim yapılabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması ve Üniversite - Sanayi İşbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen 6. TET Ar-Ge Proje Pazarı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Dr. Faruk ÖZLÜ'nün de teşrifleriyle 6-7 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.

"Proje Baharı" olarak da adlandırdığımız 6. TET Ar-Ge Proje Pazan'nda ön elemeyi geçen projeler yatırımcılar, üniversiteler, teknoparklar, iş adamları ve sanayiciler gibi girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşları ile bir araya gelme imkanını yakalamışlardır. Danışma Kurulunda alanının önde gelen isim ve firmalarının yer aldığı Proje Pazanina yapılan başvurular arasından 90 proje etkinlikte sergilenmeye hak kazanmıştır ve derece kazanan 15 projeye toplamda 187.500 TL ödül verilmiştir.

Birliğimiz tarafından, 2018 yılı Ekim ayı içerisinde "TET Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliğinin yedincisinin Sn. Cumhurbaşkanımızın teşriflerinin de beklendiği TİM İnovasyon Haftası ile birlikte düzenlenmesi planlanmaktadır. Bahse konu etkinlikte Akıllı Şehirler teması altında

  • Akıllı Binalar ve Çevre
  • Akıllı Enerji
  • Akıllı Sağlık ve Medikal
  • Akıllı Ulaşım ve Ulaşım Araçları 
  • Diğer Akıllı Uygulamalar (Mobilite, sağlık, eğitim, üretim vb.) olmak üzere 5 kategoride proje başvurulan alınacaktır.

TET Ar-Ge Proje Pazarı'na başvuran projelerden ön değerlendirmeyi geçecek tüm projelere TİM İnovasyon Haftasında projelerini sergileme imkânı verilecektir. Ayrıca etkinlik paydaşlarımız arasında yer alan kuluçka merkezleri tarafından uygun görülen projeler kuluçka programına kabul edileceklerdir ve yatırımcı karşısına çıkmaya uygun görülen projeler yatınmcı sunumlarma iştirak edebileceklerdir. Dereceye giren tüm projelere ise toplamda 187.500 TL ödül dağıtılacaktır.

Etkinliğimizin son başvuru tarihi 19 Temmuz 2018 olup, proje başvuruları www.tetprojepazari.org adresinden kabul edilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi : TOBB'nin 20.04.2018 tarih ve 6328 sayılı yazısı

Sigorta teminatı bulamayan ya da çok yüksek primler ile sigorta yaptırmak zorunda kalan aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların tespit edilmesine yönelik Birliğimizce bir çalışma yapılmaktadır.

Bu kapsamda, "Mobilya imalatı," "Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı," "Suni veya sentetik elyaf imalatı," "Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı," "Deri ve ilgili ürünlerin imalatı,''Giyim eşyalarının imalatı" ile "Tekstil ürünlerinin imalatı" sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların www.sigorta.org.tr adresinde yayımlanan ve bir örneği ekte iletilen anket formunu doldurarak elektronik ortamda Birliğimize iletilmek üzere en geç 15 Mayıs 2018 tarihine kadar Levhaya kayıtlı bir Sigorta Acentesine teslim etmesi talep edilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama