İlgi : TOBB'nin 22.06.2018 tarih ve 9485 sayılı yazısı

Bilindiği üzere, Afrika kıtasındaki önemli ticaret partnerlerimizden olan Cezayir'de son yıllarda ortaya çıkan ekonomik sorunlara karşı adı geçen ülke makamları tarafından alınan bir dizi önlem neticesinde 10'lu GTIP bazında 851 adet ürünün Cezayir'e ithalatına yasak getirilmiştir.

İlgide kayıtlı yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, ülkede halen yürürlükte olan söz konusu ithalat yasağına konu olan ürün sayısının 851'den 877'ye yükseltildiği bildirilmektedir.

Uygulamaya konu ürünlerin yeni listesinin duyurulduğu Cezayir Resmi Gazetesinin ilgili sayısına TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) üst panelindeki "TOBB Birimleri" altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki "Duyurular" kısmından (https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2655&lst=DuyurularListesi) ulaşılabilir.

Üyelerimize duyurulur.

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.06.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik ile işletmenin net satış hasılatı veya mali bilanço tutarındaki 40 Milyon TL sınırı 125 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Buna göre; 24.06.2018 tarihinden itibaren 125 Milyon TL'nin altında net satış hasılatına veya mali bilançoya sahip olan ve aynı zamanda 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden bütün işletmeler KOSGEB'in vermiş olduğu desteklerden yararlanabileceklerdir.

EK: 24.06.2018 Tarihli Yönetmelik için tıklayınız.

 

İlgi: TOBB'nin 31.05.2018 tarih ve 8338 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, İran ekonomisinde 1 Ocak-20 Mayıs 2018 döneminde yaşanan gelişmeler hakkında, Tahran Ticaret Müşavirliğince hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

EK : EKONOMİ HK.

 

İlgi : TOBB'nin 11.05.2018 tarih 7179 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Ürdün Büyükelçiliği'nden alınan Nota'da, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi ile Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçisi İsmail Rifaie arasında 6 Mart 2018 tarihinde bir toplantının gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Bu toplantıya atıfla, Sayın Bakan Tüfenkçi'nin isteği üzerine aşağıda kayıtlı hususlar hakkında bilgi verilmektedir.

Söz konusu Nota'da, Mısır makamları tarafından Süveyş Kanalını transit geçen ve Akabe Limanında bulunan kuru yük gemilerine, gezinti gemilerine ve konteyner gemilere uygulanan Kanal transit ücretlerinde %50 indirimi sağlayan anlaşmayı yenilemeyi kabul ettiği belirtilmekte, söz konusu indirimin sadece Ürdün bayrağını taşıyan gemilere değil aynı zamanda Akabe limanında bulunan tüm gemilere uygulanacağı bildirilmekte; buna ek olarak Mısır ve Ürdün arasındaki kesin ve karşılıklı anlaşmalar dahilinde, Arap Köprüsü Denizcilik Şirketi ( Arab Bridge Maritime Company)' ne ait gemilere verilen başka teşviklerin de olabileceği, ancak, buna ilişkin bilgilerin anılan şirketten sağlanabileceği kaydedilmektedir.

Ürdün Büyükelçiliğinden alınan Nota, TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Ülke Duyuruları" bölümünde yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama