İki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Türkiye-Özbekistan İş Konseyi, iki taraflı ilişkileri canlı tutmak, Özbekistan’da iş yapmak isteyen Türk firmalarına ilk kaynaktan bilgi sağlamak amacıyla Özbekistan’dan ülkemize gelen heyetler ile tanıtım toplantıları ve ikili görüşmeler organizasyonu çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcı Yardımcısı Sayın Mavlanov, Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Şodmonov ve ekli listede belirtilen diğer yetkililer, tarım, hayvancılık, seracılık, sağlık ve eczacılık alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, DEİK Başkanı Sayın Nail Olpak ev sahipliğinde 14 Şubat 2019 Perşembe günü saat 15:45 – 17:45 arasında River Plaza’da bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Sayın Şuhrat Aminov’un da hazır bulunacağı bahsi geçen toplantı çerçevesinde, konuk heyet üyelerinin faaliyet alanları hakkında bilgi paylaşmaları, bu bağlamda Türkiye iş çevrelerinin ilgisini çekebilecek iş ve yatırım olanaklarını anlatmaları ve karşılıklı olarak soruların  cevaplanması planlanmaktadır.

Söz konusu toplantıya katılmayı arzu eden üyelerinizin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/859/12347 adresli bağlantıda  bulunan  online  kayıt formunu en geç 13 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar doldurmaları gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

EK: http://www.itso.org.tr/dosyalar/ozbekistanheyet.pdf

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.12.2018 tarih ve 96976 sayılı yazıda, tehlikeli madde taşımacılığı hakkında ilgili mevzuatta atıfta bulunulduğu üzere uygulanmakta olan idari para cezaları ile belgelendirme ücretlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 nci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmektedir.

Ayrıca, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 503 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda;

 • -Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 • -Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik
 • -Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 • -Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 • -Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 • -Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve
 • Yetkilendirme Yönetmeliği,
 • -Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ,
 • -Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge,
 • -Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge,
 • -Tehlikeli Yüklerle ilgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin
 • Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge,
 • -Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Yönergesi,
 • -Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi,
 • -Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
 • Hakkında Yönerge,
 • -Radyoaktif Madde içeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönerge,
 • -Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi,
 • -Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge,

kapsamında öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri durumunda uygulanacak yaptırımlar (uyarma ve idari para cezaları) yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında (Genelge/2018/02) yayınlanmış ve 1 Ocak 2019 itibariyle uygulanmaya başlamıştır.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: TOBB 'nin 18.01.2019 tarih ve 638 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda,Hollanda ve ABD hükümetleri ortaklığında 4-5 Haziran 2019 tarihlerinde Lahey'de düzenlenecek Küresel Girişimcilik Zirvesi (GES) 2019 için kayıtlara başlandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, dünya çapında girişimcilerle en etkili yatırımcıları ve iş çevrelerini bir araya getirmesi planlanan Zirve'ye 2.000'den fazla girişimcinin katılımının beklendiği; bu kapsamda Hollanda'dan ülkemize azami 200 firma için yer ayrıldığı ve tarım teknolojileri, iletişim (connectivity), enerji, sağlık ve su sektörlerinin öncelikli olarak belirlendiği kaydedilmektedir.

Son başvuru tarihi 30 Ocak 2019 tarihi olan bahse konu Zirveye ilişkin detaylı bilgilere https://www.ges2019nl.nl/ adresinden ulaşılabilmekte olup, katılım için kaydını yapan firmalarımızın Lahey Büyükelçiliğimizin Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta adresine de bilgilerini iletmelerinin yararlı olacağı bildirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: TOBB'nin 17.12.2018 tarih ve 18958 sayılı makbuz

20-24 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde "İstanbul Kırtasiye / 3.Okul, Kırtasiye, Kağıt, Ofis Malzemeleri, Oyuncak Fuarı" gerçekleştirilecektir. Tüm Kırtasiyeciler Derneği koordinasyonunda düzenlenecek bu fuar, Türkiye'nin kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren önemli firmalarının bir araya geldiği sektörün en büyük etkinliğidir.

Kırtasiye sektöründeki firmalarımız, müşterilere ulaşmanın yanı sıra, bu fuara katılarak sektördeki yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olma fırsatı yakalayacaklardır.

Odamıza bağlı ilgili Meslek Komitesi üyelerimize öncelik tanımak suretiyle odamız üyesi ilgili firmalardan en fazla 5'inin söz konusu etkinliğe katılımının temini ve katılmak isteyen firmalarımızın isim ve iletişim bilgilerinin e-posta ile Odamıza en geç 25 Ocak 2019 tarihine kadar odamıza iletilmesi gerekmektedir.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama