İlgi: TOBB'nin 31.08.2018 tarih ve 12775 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda,  Cidde Ticaret ve Sanayi Odası (JCCI) Başkan Yardımcısı Zaid Bassam ile bir görüşme gerçekleştirildiği ifade edilmekte, görüşmede değinilen hususlar aşağıda yer almaktadır:

 • Görüşmede JCCI Başkan Yardımcısı Zaid Bassam'in, önümüzdeki dönemde JCCI bünyesinde Türkiye'den daha fazla heyeti bir ya da iki aylık aralıklar halinde ağırlamak istediklerini ifade ettiği belirtilmektedir. Söz konusu heyetin Türkiye'nin herhangi bir ilinden olabileceği gibi herhangi bir bölgeyi temsil edecek şekilde de olabileceği ifade edilmiştir.Heyet ziyaretleri kapsamında, ilgili il veya bölgenin iş insanlarının JCCI bünyesindeki iş insanları ile toplantı gerçeldeştirilebileceği, ilgili il veya bölgenin yöresel ürün veya lezzetlerinin tanıtımına ilişkin sunumlar yapabileceği, ilgili il veya bölgede mevcut olan yatırım imkanlarının Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyelerine aktarabileceği ifade edilmiştir ilgili heyetlerin vize işlemleri konusunda JCCI olarak gerekli işlemleri kendilerinin yerine getirebileceğini ifade etmiştir.
 • Söz konusu heyetlerin organizasyonlarında, Ticaret Ataşeliğimiz kanalıyla JCCI ile gerekli irtibatların sağlanabileceği ifade edilmektedir.
 • Son olarak, JCCI Başkan Yardımcısı Zaid Bassam, beyaz eşya alanı dahil olmak üzere ülkemizde üretim yapan büyük kuruluş ve markaların temsilcilikleri için JCCI'ndan ücretsiz ofis tahsis edilebileceğini iletmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: TOBB'nin 02.08.2018 tarih ve 11772 sayılı yazısı

Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR) hükümlerine zorunlu hale gelen sayısal takograf (ST) uygulaması kapsamında, ST sürücü, şirket, servis ve denetim kartlarının sahiplerine ulaştırılması ile ilgili iş ve işlemlerin TOBB tarafından yürütüldüğü malumlarıdır.

2017/KDGM-4/ST sayıh Genelgenin 5. Maddesi hükmünce ST kartı sahipleri, ST sürücü kartlarında kaydedilen verileri en çok 25 günde bir Kart Verme Otoritesine gönderecektir. Bununla birlikte, ST sürücü kartlarında kaydedilen veriler, araç sahibi şirketler tarafından da Kart Verme Otoritesine gönderilecektir. Araç yetki belgesi sahipleri, sürücülere ait verilerin aktarılmasından sürücüleriyle birlikte sorumlu olacaktır.

Diğer taraftan, söz konusu Genelgenin 5. Maddesinin 1. Paragrafında yer aldığı üzere, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesine kaydedilmiş araç ünitelerinde kaydedilen verileri, şirket kartı kullanmak suretiyle, geriye doğru 365 günlük veriyi içerecek şekilde ve üçer aylık periyotlarla dijital ortamda arşivleyecek ve bu veriyi ayda bir Kart Verme Otoritesine gönderecektir. Bu uygulama, yük taşımacılığı yapan sürücü ve şirketlerin yanısıra yolcu taşımacılığı yapan sürücü ve şirketler için de geçerli olacaktır.

Söz konusu verilerin yükleneceği temel enstrüman, internet sitesi üzerinden sağlanan alan olup, http://staumanaliz.tobb.org.tr/ adresinden erişilmektedir. Söz konusu projenin birinci aşamasında veriler toplamaya başlanmış olup, veriler üzerinde yapılacak analizler sonucu sorumluların yaptırımlarla karşılaşması muhtemeldir. Veri yüklemeleri sırasında linkte verilen ST Veri Yükleme Kılavuzundan (http://staumanaliz.tobb.org.tr/Content/Veri%20Yukleme%20K%C4%B1lavuzu.pdf faydalanabilecektir.

Sürücü kartlarından veri indirilmesini teminen ülkemizde sürücülerimizin kolay erişimine açık alanlarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordinasyon halinde veri indirme kioskları yerleştirilecek olup, ilk kiosk Ankara Lojistik Üssü'nde Kazan'da kurulmuştur. Söz konusu kiosklardan sürücülerimizin kolaylıkla yükleme yapabilmeleri amacıyla ilk aşamada 39 noktada daha hizmet vermeye başlanılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: TOBB'nin 03.08.2018 tarih ve 11915 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Gürcistan İş Kadrolar Derneği tarafından, 5-6 Ekim 2018 tarihleri arasında, Tiflis Biltmore Otel'de, "Business Sustainability — A Key Business Value of the 21' Century" konulu Küresel Ticaret ve Yatırım Forumunun düzenlenmesinin planlandığı belirtilmeictedir.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve program TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr) "Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları—Ülke Duyuruları-Gürcistan bölümünde yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

 

KOSGEB’in KOBİ Bilgi Beyannamesi doldurma ve onay süreci ile ilgili olarak 3 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır.

 1. İşletme Adı, İşletme türü, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Vergi Dairesi İli, Adresi, Nace Kodu bilgileri, Net satış hasılatı ve mali bilanço toplamı (Şahıs işletmelerinde Dönem İçi Hasılat) bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan web servis aracılığı ile otomatik olarak getirilecek ve işletme tarafından düzenleme yapılmasına izin verilmeyecektir. Bütün sektörleri destek kapsamı dışında olan işletmeler de KOSGEB veri tabanına kaydolarak beyanname doldurabileceklerdir. Bu işletmelerin beyannameleri onaylanırken İşletme “KOBİ’dir. Fakat KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet göstermemektedir.” veya “Bu yılın verilerine göre KOBİ değil, geçen yılın verilerine göre KOBİ’dir. Fakat KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet göstermemektedir.” Seçenekleri eklenmiştir. Söz konusu seçenekler seçilerek beyanname onayı verilen işletmeler program/destek başvurusunda bulunamayacaklardır.
 2. Yıllık İş Birimi Bilgisi, şahıs işletmeleri ve bağımsız limited şirketler için SGK web servisinden otomatik olarak getirilecek ve işletme tarafından düzenleme yapılmasına izin verilmeyecektir. Ortak/Bağlı İşletmeler ve A.Ş. statüsündeki işletmeler için ise 4A prim gün sayısı SGK web servisinden otomatik olarak getirilecek, 4B prim gün sayısı ise işletmeden beyan usulü alınacaktır.
 3. İşletme yetkililerinin Kimlik bilgileri MERSİS/ESBİS web servislerinden otomatik getirilecektir. Unvan, Cep Telefonu, E-Posta, Temsil Yetkisi ve İmza atıp atamayacağı verileri KOBİ tarafından doldurulacaktır. MERSİS/ESBİS web servislerinden gelen yetkililer haricinde ekleme ve çıkarma işlemine izin verilmeyecektir.
 4. Kobi Bilgi Dokümanı alınmayacaktır.
 5. İşletme tarafından Ticaret Sicil /Esnaf Sicil gazetesi sisteme yüklenecektir imza beyannamesi/sirküleri ise alınmayacaktır.
 6. Beyanname KOBİ tarafından onaylandıktan sonra ekleriyle beraber versiyonlanacak ve işletme tarafından düzenlemeye kapatılacaktır.
 7. Beyannamenin değerlendirilebilmesi için bütün verilerin otomatik olarak ilgili kurumlardan temin edilebildiği durumlarda, beyanname otomatik olarak sistem tarafından onaylanacak ve evrak kaydına alınacaktır. Diğer durumlarda Uzmanlar onay bekleyen işlemler sayfasındaki onay bekleyen KOBİ beyannameleri listesinden ilgili beyannameyi onaylayabilecek veya düzenlemeye açabilecektir. Beyanname onayı yapıldıktan sonra beyannameler ekleriyle beraber otomatik olarak evrak kaydına alınacaktır.
 8. Beyannamenin onaylanması halinde onaylandığına ilişkin metin, düzenlemeye açılması halinde ise uzman tarafından girilecek açıklama metni KOBİ’ye sistem tarafından e-Posta aracılığı ile iletilecektir.
 9. Sistemin devreye alınma tarihinden önce doldurulmuş ve evrak kaydına alınmış beyannameler onay bekleyen işlemler sayfasında görüntülenemeyecektir. Bu beyannamelere ait işlemler Kobi Beyannamesi İşlemleri sayfasından yapılacaktır.

Beyanname doldurma işlemine ait sunum ekte yer almaktadır.

EK: KOBİ Beyanname Doldurma Sunumu'na erişmek için tıkyanız.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama