2007-2013 yılları arasında geçerli olacak Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı'nın (EIP-Entrepreneurship and Innovation Programme) ülkemizdeki koordinasyonu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından yıllık hazırlanmakta olan başta proje teklif çağrıları olmak üzere girişim sermayesi ve teminat desteğini içeren mali araçlar ve inovasyon konusunda belirlenen politika önceliklerine ilişkin olarak gerçekleştirilecek analizleri içeren çalışma programları hazırlanmaktadır.

2012 yılı için hazırlanan söz konusu EIP çalışma programı raporunun Türkçesine http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/2012-wptr.pdf İngilizcesine http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/2012-wp-ing.pdf internet adreslerinden ulaşma imkanı bulunmaktadır.

 

Türk Eximbank'ın Yurtdışı Müteahhitlik Köprü Kredilerinin kullandırılmasına yönelik olarak, Eximbank'a başvuruda bulunacak firmaların, Ekonomi Bakanlığı'na da başvurarak, daha önce Bakanlığa ilettikleri "tahsil edilemeyen hakediş alacaklarına ilişkin bilgilerin" Eximbank ile paylaşılmasına yönelik muvafakat vermeleri yoluyla kredi kullanmaları mümkün bulunmaktadır.

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Afrika İş Konseyleri tarafından 2011 yılı içinde Anadolu'da ki sekiz Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Afrika Tanıtım Günleri düzenlenmiş bulunmaktadır.

Afrika ülkeleri ve iş yapma koşullarına ilişkin deneyim ve birikimleri öğrenme fırsatı sağlayan sözkonusu etkinlikler, önümüzdeki 20 yılda büyüklüğü 2,6 trilyon dolara ulaşması beklenen Afrika pazarından Türk firmalarının aldığı payı artırmak hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede Afrika Tanıtım Günü Etkinlikleri kapsamında, Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz "Afrika İş Forumu" etkinliği düzenlenecektir.

Söz konusu etkinliğe tüm üyelerimiz, sanayici ve iş adamlarımız davetlidir.

Tarih: 09 Şubat 2012 Perşembe

Saat: 14:00

Yer: İTSO Konferans Salonu

 

Ayrıntılı Bilgi:

Onur TAŞTABAN

Tel: 0 224 714 82 60 / 132

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

 

2010/8 sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında şirketlerin eğitim harcamaları ile işbirliği kuruluşlarının kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde eğitim ve /veya danışmanlık, istihdam, yurt dışı pazarlama alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarıyla ilgili harcamaların desteklendiği bildirilmiştir.

Diğer taraftan, 2011/1 sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ" kapsamında potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın arttırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin de desteklendiği belirtilmektedir.

Uygulamada etkinliğin sağlanması ve bürokratik süreçlerin kısaltılması amacıyla 2010/8 sayılı Tebliğ ve 2011/1 sayılı Tebliğ'e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgeleri Müsteşarlık Makamının 19.01.2012 tarihli onayı ile yeniden düzenlenmiş olup, aynı tarih itibariyle yürürlüğe konulmuş ve Bakanlığın web sitesinde yayımlanmıştır.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama