Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK), Gümrük Birliği'ni doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümü ve Birliğin düzgün işleyişinin temin edilmesi amacıyla oluşturulmuş olup, 26. dönem GBOK Toplantısı 22-23 Kasım 2011 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca 27. dönem GBOK toplantısının 13-14 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda, Gümrük Birliği kapsamında toplantıda gündeme alınmasında fayda görülen konuları 28 Mart 2012 Çarşamba gününe kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazılı olarak veya e-posta (Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.) ile bildirilmesi rica edilmektedir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 19.03.2012 tarih 6657 sayılı yazısında, 08.03.2012 tarih ve VUK-52/2012-2/Mücbir sebep-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Suriye'de meydana gelen olaylardan etkilenen mükelleflerin bu keyfiyeti tevsik etmeleri şartıyla Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalara yer verildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, açıklamada, Suriye'de meydana gelen olayların mücbir bir  sebep olarak değerlendirilmesinin ve bu olaylardan etkilenen mükelleflerin durumunun Vergi Usul Kanununun 13. maddesi uyarınca mücbir bir sebep olarak kabul edilmesinin mümkün olduğu, bahsi geçen olaylardan etkilenen mükelleflerin durumlarını ispat ve tevsik eden bilgi ve vesikalarla etkilendikleri süreyi de belirtmek suretiyle gelir/kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri gerektiği bildirilmektedir.

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilen asgari kapasite şartıyla ilgili olarak Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı tarafından yayımlalan 2012/KDGM-03/EŞYA sayılı Genelge:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinde belirtilen asgari kapasitelerin hesaplanmasındaki insan unsurunun ortadan kaldırılarak asgari kapasite hesabının doğrudan U-Net Sistemi tarafından hesaplanması, özellikle 2012 yılı içinde yoğunlaşan yetki belgesi yenileme iş ve işlemlerin daha güvenli ve hızlı yapılmasını temin etmek ve 31.12.2012 tarihine kadar uygulanmak üzere:

1-Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilen özmal birim taşıt sayılarının aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen esaslar dikkate alınarak belirlenmesi,

2-Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olan çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları 40 tondan fazla olanlarının katar ağırlıklarının 40 ton kabul edilmesi,

3-Karayolu Taşıma Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olan kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıklarının 32 ton kabul edilmesi,

4-Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde C2, C3, K1, K3, L1 ve L2 yetki belgesi için en az kapasite şartı olarak belirlenen tonaj değerleri hesaplanırken motorsuz taşıtlar dikkate alınmaksızın;

a) C2 yetki belgeleri için en az kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 440 tondan az olmaması,

b) C3 yetki belgeleri için en az kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 75 tondan az olmaması,

c) Tüzel kişilikler adına olan K1 yetki belgeleri için en az kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 110 tondan az olmaması,

ç) Gerçek kişilikler adına olan K1 yetki belgeleri için en az kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 35 tondan az olmaması,

d) K3 yetki belgeleri için en az kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 45 tondan az olmaması,

e) L1 yetki belgeleri için en az kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 145 tondan az olmaması,

f) L2 yetki belgeleri için en az kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması,

hallerinde asgari kapasite şartlarını sağladıklarının kabul edilmesi, 

 5-Yetki belgesi sahiplerine durumlarını bu Genelgeye uygun hale getirebilmelerini teminen; bu Genelgenin yayımı tarihinden başlamak üzere 90 gün süre verilmesi;

 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddeleri  ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

 

Genelgenin dijital haline, http://www.kugm.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 15.03.2012 tarih ve 6456 sayılı yazısında, Basra Başkonsolosluğumuz tarafından, görev bölgelerinde (Basra, Dikar, Meysan ve Mutenna) faaliyet gösteren ya da göstermeyi arzu eden firmalarımızın ve Irak'ın güney vilayetlerine seyahat edecek vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve sıklıkla karşılaşılan sorunlara ilişkin tedbir alınmasını teminen "10 Adımda Basra ve Irak'ın Güney Vilayetleri İş Rehberi" adlı bir dökümanın hazırlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu rehberde, Irak'ın vize uygulamaları, ikamet ve çalışma izinleri, firmalarımız için tescil süreci, vergi düzenlemeleri, Irak'ın güneyine yapılacak seyahat için gerekli bilgiler, Basra'daki konaklama ve ulaşım imkanları ile dikkat edilmesinde fayda bulunan hususlar yer almaktadır.

Söz konusu İş Rehberine http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.aspx?rid=634&lst=DuyurularListesi linkinden ulaşılabilir.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama