İlgi: TOBB 'nin 26.10.2018 tarih ve 15991 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda;  

1.MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün ilgi (a) Kanun'un 3'üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yapacağı mal, hizmet ve danışmanlı k hizmeti ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden: Askeri Fabrikaların mal ve hizmet alımı yapacağı firmaları kalite, teknik yeterlilik, finansal güç gibi kriterleri sağlayan tedarikçilerden alabilmesi amacıyla onaylı tedarikçi havuzu oluşturabilmesine imkân tanınmıştır.

3. MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne onaylı tedarikçi olmak isteyen tedarikçilerin başvuruları 11 Nisan 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanmış olup, şuana kadar yapılmış olan başvuru sayısının yetersiz olduğu görülmüştür.

4. 31.12.2019 tarihinden sonra ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen tutarları aşan alımların "Belirli istekliler Arasında ihale Usulüne" göre ve onaylı tedarikçilerden yapılması gerekmektedir.

5. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 27 Askeri Fabrikaya, söz konusu fabrikaların faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet teslim etmek isteyebilecek üyelerimize , yukarıda açıklanan hususların duyurulmasının Ülkemizin ve üyeleriniz menfaatine olacağı değerlendirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

DEİK/Türkiye – Kazakistan İş Konseyi tarafından 18 Aralık 2018 tarihinde DEİK’te (Adres: River Plaza, Büyükdere Caddesi, Bahar Sokak No:13, Kat: 1, Levent – İstanbul) Türkiye – Kazakistan İş Forumu düzenlenecektir. 

Kazakistan Cumhuriyeti Yatırımlar ve Kalkınma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve yerel yönetim yetkililerinin yanı sıra, madencilik, kimya sanayii, tekstil ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin katılacakları etkinlikte Kazakistan ekonomisindeki son gelişmeler, ülkenin yatırım mevzuatı ve yatırımcılara sağlanan teşvikleri konu alan sunumların yapılacak, iki ülke  firma ve kurum temsilcileri arasında iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.  

Bahse konu toplantıya katılmak isteyen firma ve kurum temsilcilerinin 17 Aralık 2018, Pazartesi günü saat 12:00’a kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/818/11865 internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak, kayıt yaptırmaları gerekmektedir.  

Etkinlik taslak programı ve Kazakistan tarafı katılımcı listesi ilişikte sunulmakta olup, kayıt yaptıran firmalarımıza nihai program ve heyet listesi ayrıca iletilecektir.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: TOBB'nin 28.11.2018 tarih ve 17873 sayılı yazısı

TIR Sisteminin bilgisayarlaştırılması konusunda Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) TIR Sekreteryası ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği(IRU) işbirliğiyle başlatılan eTIR Pilot projesi çerçevesinde elektronik teminat kullanılarak yapılan taşımalar başarı ile devam etmektedir.

Başarıyla yürütülmeye devam eden Pilot Projenin ikinci aşaması kapsamında, TIR Sistemine kabul prosedürü iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılması çalışmaları da tamamlanmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda, aday fırmalar TIR Sistemine kabul işlemlerini https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresinden gerçekleştirebilecek ve başvurusunu elektronik imza yöntemi ile Odamıza iletebilecektir. Odamıza iletilen başvuru ise https://tobbtiryonetim.tobb.org.tr/Giris adresinden görüntülenebilecek ve alınan başvuru sonuçlanmasını müteakip TOBB'ye elektronik ortamda iletilebilecektir.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: TOBB'nin 30.11.2018 tarih ve 18069 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Hindistan Sanayi Konfederasyonu (CII) tarafından, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Hindistan Hükümeti ve Maharashtra Eyaleti Hükümeti işbirliğinde, 25. CII Ortaklık Zirvesi'nin 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde Mumbai Hindistan'da düzenleneceği belirtilmektedir.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerinin buluşturulmasını hedefleyen Zirve kapsamında, ülkelerin rekabet gücünü arttırmalarına ve küresel ekonomiye daha iyi entegre olmalarına yardımcı olacak stratejiler ve politikalar ele alınacaktır. Anılan etkinliğe ilişkin güncel bilgilere http://partnershipsummit.com/ web adresinden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama